W OPINII

Piotr Kletowski: Krakowskim targiem. Kina niemego moc

opublikowano: 8 GRUDNIA 2018, 01:27autor: Piotr Kletowski
Piotr Kletowski: Krakowskim targiem. Kina niemego moc

Trwająca w Krakowie kolejna edycja Festiwalu Niemego Kina przypomina nam o mocy "Wielkiego Niemowy" - jak określano kinematografię światową przed 1926 r., a więc przed tzw. "przełomem dźwiękowym".  Niektórzy "puryści" sztuki filmowej uważają nawet, że to, co najlepsze w światowym kinie zdarzyło się właśnie przed 1926 r., zaś wszystko, co stworzyli później filmowcy było tak naprawdę "przypisem" (i to zwykle związanym z coraz doskonalszymi ulepszeniami technicznymi filmowej materii).

Cóż, trudno się nie zgodzić, że to fenomeny kina niemego, wyniosły sztukę filmową na Parnas: Niemiecki Ekspresjonizm Filmowy dał kinu artystyczne kino fantastyczne; Szwedzka Szkoła Filmowa udowodniła, że film może być sondą głęboko wnikającą w ludzką duszę; tworząca się właśnie w okresie kina niemego hollywoodzka Fabryka Snów - udowadniała, że bez pomocy dialogów (lub z ich jedynie skromną pomocą) można przenieść widza do świata czystych emocji.

To giganci silent movie stawiali podwaliny sztuki filmowej. Ojciec kina amerykańskiego David Wark Griffith, którego Narodziny narodu, z 1915 r. pokazały, że film może być równy wielkiej literaturze, Erich von Stroheim - reżyser Chciwości, z 1924 r. - objawiający moc kina społecznego i psychologicznego; Wilhelm Friedrich Murnau - swym Nosferatu, z 1922 - dający kinu postać wampira, w którego figurze można było zakląć wszystkie ludzkie lęki (łącznie z lękiem przed seksualnością), Victor Sjöström i jego Wózek widmo, 1921 - być może pierwsza w kinie światowym, udana próba ukazania rzeczywistości przez pryzmat odmiennych stanów świadomości, czy wreszcie Charles Chaplin, ze swą zarażającą optymizmem Gorączką złota, 1925.

"Wielki Niemowa" wydał na świat cały zastęp artystów kina awangardowego, zamieniających sztalugi, pióra i dłuta na filmowe kamery. Pies andaluzyjski Luisa Bunuela i Salvadora Dali (choć zrealizowany w 1929 r., wciąż reprezentujący estetykę kina niemego) dał początek kinu surrealistycznemu, ulepionemu ze snów, koszmarów i seksualnych omamów. Można powiedzieć, parafrazując powiedzenie z Imienia Róży Eco, że kino nieme tworzone było przez gigantów kinematografu, na barkach których stały i stoją "karły" realizujące współczesne kino.

Pokłosiem wielkości kina niemego zaś jest to, że nawet jeśli dziś w kinie posługującym się wielokanałowym dźwiękiem, w którym - jak ma to miejsce w kinie amerykańskim - na dziewięćdziesiąt minut akcji, dziewięćdziesiąt wypełnia muzyka, to i tak to, co najważniejsze wyraża się w geście, mimice twarzy aktora, tym co pozadzwiękowe, pozawerbalne.

Proszę przypomnieć sobie sceny ze swoich ulubionych filmów, głowę daję, że w większości przypadków będą to sceny bądź sekwencje, w których nie pada żadne słowo, a jeśli jest muzyka, to tylko taka, która dopełnia to, co dzieje się na ekranie (po jej odjęciu scena, sekwencja wciąż będzie czytelna i zapadająca w pamięć).

Zresztą i najlepsi, współcześnie reżyserzy to ci, którzy potrafią przemawiać samym obrazem, rolę słowa i muzyki ograniczając do minimum. Można się o tym przekonać choćby odwiedzając gościnne progi kina "Pod Baranami" i innych obiektów, w których wyświetlane są filmy 19 edycji Festiwalu Filmu Niemego. Tym razem program festiwalu zestroił się z obchodami 100-lecia Wolnej Polski i większość filmów prezentowanych podczas przeglądu to Polonica, na czele z dwoma, pięknymi filmami z Apolonią Chałupiec vel Polą Negri - prawdziwą gwiazdą polskiego, niemieckiego i hollywoodzkiego kina.

Wielkość aktorki docenił sam Billy Wilder, proponując jej ikoniczną rolę Normy Desmond w słynnym Bulwarze Zachodzącego Słońca, z 1950 roku. Film ten był hołdem, ale i gorzkim pożegnaniem z kinem niemym, w którym główna bohaterka - ostatecznie zagrana przez Glorię Swenson (inną wielką gwiazdę kina doby "Wielkiego Niemowy") - wypowiada słynne słowa będące resume kina niemego "Nie mieliśmy głosów, mieliśmy twarze". 

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja