W MIEŚCIE

Koniec z najbrzydszym miejscem w centrum Krakowa!

opublikowano: 23 PAŹDZIERNIKA 2019, 11:00autor: Sylwia Pyzik
Koniec z najbrzydszym miejscem w centrum Krakowa!

Wielka akcja mobilizacyjna przyniosła zamierzony efekt. Zamiast parkingu przy ul. Karmelickiej, który obecnie jest jednym z najbardziej szpetnych miejsc w okolicy, powstanie park. Tak zdecydowali sami mieszkańcy w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego. Ta inicjatywa zdobyła największe poparcie krakowian!

Reklama

Walka o przekształcenie parkingu w park trwała od lat. “Pamiętajcie - wszystko w waszych rękach” - podkreślał Robert Makłowicz, zachęcając krakowian do głosowania na ten projekt w ramach budżetu obywatelskiego.

Post: https://www.facebook.com/ParkPrzyKarmelickiej/videos/954037278275360/

Jak przyznaje Grzegorz Turnau: "miejsca do zaparkowania naszych aut są niewątpliwie bardzo potrzebne, ale jeszcze bardziej potrzebne są miejsca do zaparkowania naszych myśli". Trudno odmówić mu racji, zwłaszcza że teren ten zlokalizowany jest na tyłach Biblioteki Wojewódzkiej, która jest domem dla około 500 tysięcy książek, czasopism i innych nośników kultury.

3 x TAK dla zieleni

W 2017 roku ponad 4 tysiące krakowian podpisało się pod petycją “3xTAK dla zieleni w rejonie Rajskiej”, wywalczając swym zjednoczonym głosem przeznaczenie działki pod park. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zakłada obecnie, że teren jest dedykowany pod zieleń urządzoną. To była najwyższa najwyższa pora, by przekuć plan w działanie.

Jesiony, kasztanowce, łąka..

Projekt zakłada zazielenienie terenu poprzez zasadzenie drzew (np. jesionów wyniosłych, kasztanowców zwyczajnych, lip drobnolistnych), łąk kwietnych, pnącz i bylin. Mają oczywiście także pojawić się ławki, które w połączeniu z inną infrastrukturą użytkową utworzą na terenie parku małe kąciki czytelnicze.

Od strony ul. Kochanowskiego mają natomiast zostać zachowane historyczne poidła w murze dawnych koszar. Co także istotne - na mocy porozumienia ogrodzenie między parkiem a biblioteką miałoby zostać zlikwidowane. Dzięki tym wszystkim zabiegom, ma powstać nie tylko przyjazna przestrzeń rekreacyjna, ale także dogodne miejsce do organizacji spotkań literackich czy wystaw plenerowych.

Fot  Park przy Karmelickiej 

 “Nie powinien być stary Kraków oprawiony spalinami, smrodem, parkingami… Marzę o tym, żeby np. tutaj, przy Karmielickiej, powstał park, piękny park pełen poezji. Żebym mogła siedzieć na ławeczce, np. czytać księdza Twardowskiego, patrzeć na lipę np. Kochanowskiego albo na piękną brzozę Szymborską. Żebym mogła się to spotykać z dobrymi ludźmi. To są moje marzenia.” - podkreśla Anna Dymna.

Park przy Karmelickiej wygrywa

W ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zostanie zrealizowanych 171 zadań – 10 ogólnomiejskich i 161 dzielnicowych.  Wśród zwycięskich przedsięwzięć najwięcej jest tych z zakresu zieleni i ochrony środowiska, infrastruktury, a także sportu i infrastruktury sportowej. W głosowaniu wzięło udział 53 647 osób, z czego 50 004 oddały ważne głosy,


Do akcji przyłączyło się wielu artystów i znanych postaci. M.in. Krzysztof Globisz

Zadanie „Tak dla Parku przy Karmelickiej” zdobyło najwięcej głosów, ponad 20,5 tys.!

Reklama

Spośród projektów ogólnomiejskich sfinansowane zostaną także: „Jasne, że Bulwary – piękne i bezpieczne bulwary nad Wisłą”, „Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce!”, „Samochód dla schroniska dla zwierząt”, „Centrum Sportów Miejskich”, „Aleja Róż na nowo”, „Bezpiecznie nad wodą”, „Śmieciomaty z nagrodami”, „Stop dzikim wysypiskom śmieci” oraz „Natura dla Podgórza”.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja