W MIEŚCIE

Ten piękny teren zostanie odzyskany. Ważna umowa została podpisana

opublikowano: 29 SIERPNIA 2019, 15:18autor: Sylwia Pyzik
Ten piękny teren zostanie odzyskany. Ważna umowa została podpisana

Liban w Podgórzu najlepiej widać ze szczytu położonego tuż obok Kopca Krakusa. To wyjątkowo malowniczy obszar, choć skrywa także wiele tajemnic. Teren ten przez lata popadał w stopniowe zapomnienie, dziś można tam wejść wyłącznie na własne ryzyko. Wszystko wskazuje na to, że ta bogata przyrodniczo okolica w końcu zostanie oddana w ręce krakowian, nie wcześniej jednak niż w 2021 roku. Prezydent Krakowa podpisał już porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie dofinansowania rewitalizacji.   

Historia tego miejsca sięga znacznie głębiej, niż mogłoby się wydawać. Ze wzgórz Krzemionek Podgórskich pochodziło bowiem większość wapieni wykorzystywanych w budownictwie (zarówno sakralnym jak i świeckim) Krakowa i to od czasów średniowiecznych do niemal współczesnych.

Fot. Marek Lasyk

Wystarczy wspomnieć, że materiał wapienny posłużył do wzniesienia m.in wielu obiektów na Wawelu, kościołów św. Wojciecha, św. Jana i Najświętszego Salwatora, klasztoru Benedyktynów w Tyńcu, murów obronnych Krakowa oraz Kazimierza i wielu innych. Wapień z tych obszarów miał więc przez całe stulecia fundamentalne znaczenie dla kształtującej się tkanki miejskiej, która dziś stanowi chlubę naszego miasta.

Kamieniołom Libana

Najciekawsza, ale równocześnie najtrudniejsza jest stosunkowo współczesna historia kamieniołomu, którego nazwa pochodzi od nazwiska założyciela - Bernarda Libana. Krakowski przedsiębiorca o żydowskim pochodzeniu w roku 1873 założył spółkę “Kamieniołomy i wapienniki Libana i Ehrenpreisa”. Firma ta pod koniec wieku była uważana za najważniejsze przedsiębiorstwo w branży materiałów budowlanych w Krakowie.

Trudna karta historii

W trakcie  II wojny światowej, a dokładnie od kwietnia 1942 roku do 22 lipca 1944 roku na terenie kamieniołomu istniał “Obóz Karny Służby Budowlanej” dla więźniów pochodzenia polskiego, którzy pracowali tam w nieludzkich warunkach - wykonywali katorżnicze zadania, dostając przy tym głodowe racje żywnościowe.

Gdy nastąpiła likwidacja obozu, spośród 170 osadzonych 146 zdołało uciec. Niestety pozostali zostali rozstrzelani na miejscu, tam także ich pochowano. Już w roku 1948 powstał  pomnik upamiętniający te tragiczne wydarzenia.

Fot. Marek Lasyk

Planowana rewitalizacja obszaru zakłada podtrzymanie jego charakteru, jako pewnego znaku pamięci: “Miejsca pamięci, czyli kapliczka i mogiła zostaną odrestaurowane i oświetlone. Wytyczymy także dojście do tych obiektów. Z kolei w budynku sztygarówki “Szczęść Boże” powstanie centrum zwiedzających, które równocześnie będzie swoistym miejscem pamięci całego obszaru” - podaje Zarząd Zieleni Miejskiej.

Fot Marek Lasyk

Plan dla Spielberga

W roku 1993 na terenie kamieniołomu Libana pod kierownictwem Allana Starskiego powstała scenografia na potrzeby słynnego filmu “Lista Schindlera”, która imitowała znajdujący się w rzeczywistości tuż obok - obóz koncentracyjny w Płaszowie. W kamieniołomie zbudowano  wówczas baraki, wieże strażnicze i wiernie odwzorowaną willę Amona Götha.

Obecnie wciąż jeszcze można tam zauważyć pewne relikty po tej scenografii. “Pozostałości po scenografii filmu pozostawimy i odrestaurujemy. Planujemy, że w tym obszarze powstanie także kino” - informuje ZZM.

Czy zapomniany kamieniołom będzie tętnił życiem?

Obecnie na teren kamieniołomu można wejść wyłącznie na własne ryzyko, jest ogrodzony i ochraniany. To ma się zmienić: “Kamieniołom to piękny obszar o powierzchni 19 hektarów, w którym należy pogodzić pamięć o przeszłości z możliwością rekreacji i uprawiania sportów takich jak np. wspinaczka” - podkreśla pracownik ZZM.

Fot. Marek Lasyk

Obszar kamieniołomu ma zostać podzielony na dwie części. Pierwsza z nich jest obecnie zabudowana, ale wszystkie budynki, które nie są objęte ochroną konserwatorską, zostaną zburzone. Na ich fundamentach mają powstać tarasy widokowe i altany. Zabytkowe budynki zostaną zachowane, ale będzie im nadana nowa funkcja. To właśnie ta część kamieniołomu zostanie zwrócona mieszkańcom. Ma być to teren rekreacyjny, tętniący różnorodnym życiem.

Z kolei druga część kamieniołomu ma być podporządkowana przyrodzie, to tam znajdują się wszak najcenniejsze jej okazy. Dzięki temu m.in siedliska ważek i motyli pozostaną nienaruszone. Wejście do dna kamieniołomu będzie możliwe tylko po specjalnych kładkach. Mieszkańcy będą mogli podziwiać tę faunę i florę, dzięki stanowiskom obserwacji ornitologicznej.

Ile to wszystko będzie kosztować?

Całkowity budżet inwestycji to blisko 50 milionów zł, z czego 17 milionów to wkład własny Krakowa, pozostałe część to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ogłosił właśnie, że stosowna umowa z Marszalkiem Województwa została podpisana.

Post: https://www.facebook.com/jacek.majchrowski/posts/2384088418353113

Z nadzieją oczekujemy na efekty przedsięwzięcia, które mamy zobaczyć w 2021 roku.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja