W MIEŚCIE

Erasmus przy tym to pikuś. Będą nawet wspólne europejskie juwenalia?

opublikowano: 1 LUTEGO 2019, 16:55autor: Karolina Gawlik
Erasmus przy tym to pikuś. Będą nawet wspólne europejskie juwenalia?

Erasmus przy tym to rzecz nieporównywalna - słyszymy od Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wraz z przedstawicielami sześciu uczelni, podpisał porozumienie o powstaniu pierwszego europejskiego kampusu uniwersyteckiego. Oznacza to powstanie wspólnych programów studiów, zespołów badawczych, a może i… europejskich juwenaliów.

To ostatnie oczywiście z przymrużeniem oka, ale gdy pytaliśmy prof. Wojciecha Nowaka o taką wizję, wcale nie był oburzony. - Niewykluczone! Już ostatnio rozmawialiśmy o tym, że powinno powstać stowarzyszenie studenckie europejskiego kampusu. Każda uczelnia mogłaby oddelegować swoich reprezentantów, by ci pracowali ze sobą i przedstawili ramy działania takiej organizacji - mówi Rektor UJ.

To nie jest nudne

Wiem, że podpisywanie listów intencyjnych, porozumień i innych dokumentów tego typu “wieje nudą”, ale w tym przypadku nie chodzi o zwykłą współpracę, ale wręcz o połączenie siedmiu czołowych uniwersytetów europejskich. Takiego projektu jeszcze nie było. UNA EUROPA, bo taka jego nazwa, to ośrodki z Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch. Łącznie to 364 tys. Studentów. Związek powstał w zeszłym roku, teraz rektorzy uczelni oficjalnie powołali stowarzyszenie.

Antonino Rotolo, Prorektor ds. Badań Uniwersytetu Bolońskiego: 
To fascynująca praca dla kolejnych pokoleń, w którą jesteśmy w pełni zaangażowani. Nasze uniwersytety mają za sobą wieloletnią historię i tradycję, a to oznacza odpowiedzialność za powstawanie nieustających innowacji dla świata. UNA EUROPA to większa mobilność technologii, pracowników i studentów.

Mobilność studentów w ramach programu Erasmus wynosi 20 procent. W ramach UNA EUROPA ma ona wzrosnąć do 50 procent. Trzeba też zauważyć, że Erasmus trwa tylko semestr, podczas gdy europejski kampus zakłada coś głębszego, rutynowego. Jeszcze nie wiadomo, jak dokładnie mogłyby się odbywać wymiany studentów, ale rektorzy zapewniają, że pierwsze propozycje pojawią się najpóźniej za rok.

Takiej współpracy jeszcze nie było. Szansa dla studentów

Oprócz wymiany studentów, UNA EUROPA obejmuje wspólne badania naukowe, programy edukacyjne, działania na rzecz społeczności lokalnych i społeczeństwa europejskiego, współpracę z przemysłem, organizacjami państwowymi i pozarządowymi. Wszystko to ma znacznie wykraczać poza istniejące standardy międzynarodowej współpracy, znanej nam dotychczas na uczelniach.

Prof. Wojciech Nowak zapewnia, że dla studentów UJ będzie to “niesamowita sprawa”. - Już od kilku lat mamy otwarte drzwi na Europę, ale teraz będą one otwarte na oścież - zaznacza rektor.

Toast wzniesiony uniwersyteckim winem

Cieszy, że coś tak istotnego dla europejskiej nauki zostało przypieczętowane właśnie w Krakowie (choć oczywiście czas pokaże, na ile to realne rozwiązania). Z tej okazji rektorzy zagranicznych ośrodków otrzymali od UJ-otu prezent: butelkę wina, które powstaje w uczelnianej winnicy. Po wizycie u kierownika tego przybytku (wideo poniżej), takie promowanie regionu i uniwersytetu na arenie międzynarodowej naprawdę nam się podoba.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja