W MIEŚCIE

Kto się boi strefy czystego transportu? Przeciwnicy nie składają broni

opublikowano: 5 STYCZNIA 2019, 17:53autor: Karolina Gawlik
Kto się boi strefy czystego transportu? Przeciwnicy nie składają broni

Wizja Kazimierza wolnego od samochodów to jeden z obrazów, który od zawsze rysuje się w mojej wizji lepszego Krakowa. Tym bardziej ucieszyłam się, że jako pierwsze miasto w Polsce skorzystamy z możliwości, jakie daje ustawa o elektromobilności, wprowadzając tam strefę czystego transportu. Entuzjazmu nie podziela jednak bardzo ważna grupa - część mieszkańców i przedsiębiorców. Zmiany obowiązują już od dzisiaj, ale ich przeciwnicy nie składają broni.

Strefa czystego transportu obowiązuje na “obszarze turystycznym” Kazimierza (patrz obrazek). Celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego tam, gdzie najczęściej poruszają się piesi. Od dzisiaj (5 stycznia) prawo wjazdu na Kazimierz mają mieszkańcy (bez żadnych ograniczeń), przedsiębiorcy prowadzący działalność w granicach strefy (do końca 2025 r. - później muszą się przesiąść do samochodów niskoemisyjnych) oraz taksówki (bez ograniczeń do końca 2025 r.). Poza nimi na wybrany obszar mogą wjeżdżać jedynie pojazdy elektryczne, napędzane wodorem lub gazem CNG.

Zamiast strefy ograniczonego ruchu

Pół roku - tyle potrwa testowanie strefy czystego transportu. Jeśli projekt się sprawdzi, będzie wprowadzony na stałe. Impulsem do jej wprowadzenia było uchylenie przez wojewodę wcześniej wprowadzonej na Kazimierzu strefy ograniczonego ruchu, która – zdaniem wojewody – nie miała podstaw prawnych i dzieliła mieszkańców w zależności od miejsca zamieszkania. Pod koniec roku  Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał jednak, że wojewoda pomylił się, a miasto miało prawo do wprowadzenia tych zmian. Z tym że w międzyczasie urząd podjął już decyzję o strefie czystego transportu i przy niej pozostał.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa: “Zgodnie z zebranymi uwagami od mieszkańców wprowadzone zostały odpowiednie korekty do projektu uchwały – mieszkańcy Kazimierza są przychylni rozwiązaniu” 

Obrazek ważnej dla mnie dzielnicy, w której parkujące samochody nie blokują przejścia, nie zasłaniają dobrze znanych, ale wciąż ulubionych widoków i nie duszą smrodem spalin rysuje się w rzeczywistości. Ale szybko okazuje się, że obrazek nie jest wcale taki kolorowy, bo nie wszyscy mieszkańcy są tak przychylni, jak twierdzi zarząd. Wtóruje im część przedsiębiorców.

Konsultacje, które przeprowadził ówczesny ZIKiT, były kompletnie nieadekwatne. Każdy mógł brać tyle ankiet, ile chciał i tyle samo oddawać. Siedzieliśmy cały dzień na konsultacjach i liczyliśmy ludzi. Liczba nie zgadzała się z ankietami, a później z danymi podanymi publicznie. Za to sami zebraliśmy 5,5 tysiąca negatywnych opinii od mieszkańców - mówi Michał Głuszak, który na Kazimierzu ma biuro projektowe i sklep z polskim rzemiosłem. - Wprowadzenie strefy to kolejny krok do wyludnienia Kazimierza z mieszkańców. Stanie się to, co stało się na Rynku - przewiduje.

W czym tkwi problem? Jak tłumaczy nasz rozmówca, w strefie ograniczonego ruchu mieszkaniec mógł pojechać na drugą stronę dzielnicy w poszukiwaniu miejsca do zaparkowania, gdy nie znalazł go u siebie. Teraz “druga strona” będzie stanowić osobną część strefy, co pozbawia ich tej możliwości. Do tego dochodzi problem dojazdu do pobliskiego szpitala i szkół.

- Już po wprowadzeniu strefy ograniczonego ruchu przedsiębiorcom spadł ruch. Naprawdę bardzo to odczuliśmy. Teraz będzie jeszcze gorzej. To lokalny mieszkaniec utrzymuje głównie takie punkty, nie turysta. Powinniśmy rozpocząć dyskusję o wyglądzie Kazimierza. Kiedyś to był nasz skansen, pożydowska dzielnica, gdzie działały zakłady szewca, kaletnika, oprawy obrazów. Dziś oni uciekają - argumentuje przedsiębiorca. - Oczywiście, że bary zawsze sobie świetnie radzą, ale kolejne bary i mieszkania pod wynajem dla turystów to też kolejna udręka dla mieszkańców.

Pytam więc Michała, jak jego obserwacje zestawić z tym, co dzieje się w innych europejskich miastach, gdzie urzędnicy stale wyprowadzają samochody z centrów. - Tylko że w tych miastach urząd daje coś w zamian: parking podziemny, mieszkania socjalne w centrum, zakaz wynajmu turystycznego - argumentuje.

Ekspert: nie demonizujmy strefy

- Wszelkie ograniczenia ruchu samochodowego zawsze spotykają się z pewnymi protestami. Rozumiem, że wprowadzenie strefy może w pewnym stopniu utrudniać funkcjonowanie, natomiast dopóki jednostka miejska działa w granicach prawa, trudno z tym dyskutować - zauważa w rozmowie z nami prof. Andrzej Szarata z Politechniki Krakowskiej. 

Jak dodaje profesor, nie ma miasta, które poradziło sobie z problemem smogu, jednocześnie ułatwiając komunikację samochodów. - Samochód nie służy do tego, żeby poruszać się nim w centrum miasta, to nie te czasy.

Sondaż: Strefa czystego transportu to Twoim zdaniem: (id: 12)

W obszarach newralgicznych, typu Kazimierz, gdzie mamy dobrze rozwinięty transport publiczny, samochód nie powinien być traktowany jako podstawowy środek transportu - ocenia. - Strefa czystego transportu to jedno z narzędzi wpływające na zmniejszenie roli samochodu i oddanie tej przestrzeni mieszkańcom, co z pewnością zwiększy liczbę klientów. Mam nadzieję, że ludzie przesiądą się do transportu publicznego, bo Kazimierz nie przestanie zachęcać ich swoim bardzo silnym charakterem.

Sprawa wróci do wojewody

Po co wprowadzać okres przejściowy? Zdaniem prof. Szaraty, czas testów jest zawsze potrzebny: - Londyn wprowadził opłaty za wjazd do centrum i rozwiązanie się sprawdziło. W ślad za nim poszedł Edynburg, ale opór był tak silny, że burmistrz z tego zrezygnował. Z kolei w Sztokholmie po okresie próbnym rozwiązanie się przyjęło. Taki okres jest potrzebny, bo każde miasto jest inne - odpowiada profesor. - Jednokierunkowy ruch w rejonach Rynku też miał spowodować katastrofę na Alejach, ale w efekcie nic się nie zmieniło. Na razie nie demonizujmy wprowadzanych zmian - apeluje.

Mieszkańcy zebrani wokół inicjatywy “Nic o nas bez nas” nie chcą jednak czekać na wyniki testu i planują złożenie pisma do wojewody o uchylenie strefy czystego transportu. Wojewoda ma na to czas do 21 stycznia.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja