W MIEŚCIE

Nowohuckie podwórka zmienią się nie do poznania

opublikowano: 11 GRUDNIA 2018, 15:20autor: Karolina Gawlik
Nowohuckie podwórka zmienią się nie do poznania

Od świtu do zmierzchu słychać było gwar. W dzień bawiły się dzieciaki, wieczorami przesiadywali dorośli. Sami spawali huśtawki i zjeżdżalnie, zimą – też sami - wybudowali lodowisko. A zaraz obok otworzyli nawet galerię artystyczną czynną 24H. Tak było kiedyś na nowohuckich podwórkach. Czy dziś mają szansę na drugie życie? Województwo wykłada na to spore pieniądze.

9 milionów złotych – tyle dofinansowania z wojewódzkiego programu otrzymał projekt „Spotkajmy się na podwórkach”. Dzięki niemu, wyremontowanych i zagospodarowanych zostanie osiem podwórek w starej części Nowej Huty. W jakim wymiarze? O to miasto spytało samych nowohucian. Właśnie zakończyły się konsultacje i warsztaty w mieszkańcami. W oparciu o ich wnioski i propozycje zostaną przygotowane projekty,

Wprowadziłam się do Huty na tyle późno, że nie mam prawa pamiętać życia z podwórka. Pamiętam to z kamienicy, w której się wychowywałam - ale te krakowskie są zupełnie inne, niż tutejsze (także pod względem architektonicznym; te nowohuckie to właściwie bardziej kwartały ograniczone blokami). Dlatego, podobnie jak planują urzędnicy, z pytaniem o "spirit" tych miejsc, poszłam do nowohucian z krwi i kości.

Trafiłam na osiedle Centrum D. Najpierw do pani Mirki, emerytowanej pielęgniarki wojskowej. Od ponad 40 lat widzi za oknem to samo podwórko. Wtedy, gdy wychodziła na nie ze swoją córką, było  prawdziwym centrum lokalnego życia – latem dzięki ogródkowi jordanowskiemu, zimą przez lodowisko. Jedno i drugie stworzyli sami mieszkańcy.

Galeria: Nowohuckie podwórka: w tych miejscach jest dusza (id: 88)

Gdy Mirka wróciła na osiedle po kilku latach nieobecności, podwórko zmieniło się nie do poznania. Ogrodzenie zdewastowano, lodowisko rozebrano, nawet ławki nie były pomalowane. Życie nie wróciło tu do dzisiaj. Wierzy jednak, że jeszcze może być inaczej.

Musimy pokazać dzieciakom inny świat, niż ten z ekranu komórki i laptopa. Jeśli będzie dobry pomysł, na przykład na temat wokół którego wyremontuje się podwórka, na pewno ożywiłyby się osiedla. Sama bym wyszła na jakieś zajęcia z muzyką. Obawiam się jednak, że do podwórek przydałby się (przynajmniej na początek, animator. 

Z kolei Jerzy Karnasiewicz miał 10 lat, gdy bawił się w ogródku przy bloku Mirki. Dziś sam jest artystą, więc z dużym sentymentem wspomina jednak inną rzecz: jak na podwórku po drugiej stronie otwierała się Galeria „Pod Chmurką” z pracami plastyka Mariana Kruczka.  Mieściła się pod gołym niebem, na skwerku, tuż pod blokiem artysty (właśnie tu, gdzie ma być remont).

Wystawie rzeźby i malarstwa czynnej całą dobę, towarzyszył „podkład” muzyki klasycznej. Ekspozycji doglądali znajomi z osiedla, zmieniali się co cztery godziny, żony donosiły kawę. Otwarcie było uroczyste, grupa dzieciaków niosła  sztandar cechowy Kruczka. Miesiąc wcześniej odsłonięto w Nowej Hucie pomnik Lenina; to miała być podwórkowa, kulturalna odpowiedź dla reżimu.

Uporządkowanie parkingów to jedno z założeń Zarządu Zieleni Miejskiej w ramach całego programu. Podwórka mają mieć bowiem elegancki wygląd, ale nie stracić swojej swojskiej, sąsiedzkiej atmosfery. Zadanie trudne, ale inspiracji w tradycjach nie brakuje.

Podwórka do remontu:

Osiedle Zielone (pomiędzy budynkami nr 1 i 2), Na Skarpie (21, 22, 23, 24, 25 i 26), Centrum B (2, 4 i 11), Centrum A (3, 6 i 5), Ogrodowe (5, 6, 7, 9, 10, 15 i 18), Centrum D (1 i 9), Górali (3, 4 i 6), Zgody (1, 2, 3 i 14).

Kraków to nie pierwsze miasto, które przyjrzało się swoim podwórkom pod kątem rewitalizacji. Od kilku lat Katowice prowadzą projekt Plac na Glanc. W nim także biorą udział mieszkańcy.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja