W MIEŚCIE

Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko

opublikowano: 2 CZERWCA 2019, 10:07autor: Anna Kaczmarz
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 1
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 2
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 3
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 4
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 5
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 6
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 7
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 8
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 9
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 10
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 11
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 12
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 13
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 14
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 15
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 16
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 17
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 18
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 19
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 20
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 21
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 22
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 23
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 24
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 25
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 26
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 27
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 28
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 29
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 30
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 31
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 32
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 33
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 34
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 35
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 36
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 37
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 38
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 39
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 40
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 41
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 42
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 43
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 44
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 45
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 46
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 47
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 48
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 49
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 50
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 51
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 52
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 53
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 54
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 55
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 56
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 57
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 58
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 59
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 60
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 61
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 62
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 63
Wielka Parada Smoków 2019. Rewelacyjne widowisko - zdjęcie 64

Doroczny spektakl w zakolu Wisły zorganizował jak zwykle Teatr Groteska.  Fot. Anna Kaczmarz

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja