25maja2019
Cricoteka Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza KantoraInne

Inventio: Język Maszyn - Copernicus Festival

Inventio: Język Maszyn - Copernicus Festival

Nowe technologie nie tylko ułatwiają nam komunikację, ale same zaczynają aktywnie brać w niej udział. Wystawa „Język maszyn” będzie okazją do rozmowy z chatbotami oraz zapoznaniem się z rozmaitymi formami literackimi generowanymi przez algorytmy. To właśnie maszyny spróbują pokazać nam, że język nie musi być domeną wyłącznie ludzką.

Paweł Schreiber „Jak rozmawiać z bohaterami gier komputerowych?”
Radosław Krowiak „Alexa, jaka jest natura ludzkiego języka?”  
Justyna Picheta „Między słowami. O roli gestów w komunikacji z maszynami”
Leon Ciechanowski „Roboty nie gęsi... Czyli o interakcji człowiek–maszyna”
Karolina Pospischil, Karolina Kłos „Wizualne filtry językowe”
Dominik Starzyk „Nowy poziom dialogu. Interakcja gracz–komputer”

Na wystawie zobaczymy:
We współpracy z Patchlab Festival: Pretext (J. Galle), E.L.I.Z.A. Talking (J. Weizenbaum, N. Landsteiner, mass:werk), Text2Image (C. Valenzuela), Bot or Not (O. Schwartz)

We współpracy z UBU lab: Alfabet (J. Woynarowski), Deszczownik (Tbxx, Kaz, Maro, Pin), Literackie boty na Twitterze (P. Marecki), 1… 2… 3… A.I. patrzy (J. Argasiński), Poezja łańcuchowa (J. Argasiński)

Partnerem wydarzenia jest Admind Branding & Communications

---

12:00
 Paweł Schreiber  Jak rozmawiać z bohaterami gier komputerowych?

Dialogi z wirtualnymi postaciami są bardzo ważnym elementem komputerowych gier fabularnych. Niestety, w większości przypadków ograniczają się do mechanicznej wymiany formułek z napisanego wcześniej scenariusza – słowo w słowo, a do tego w kolejności zaplanowanej przez twórców. W czasie naszego spotkania porozmawiamy o grach, których twórcom to nie wystarczało, więc postanowili stworzyć postaci bardziej nieprzewidywalne, z którymi dawałoby się rzeczywiście porozumiewać. A wszystko to w cieniu opowieści o królu Pigmalionie i jego ożywionej rzeźbie, Galatei.

12:40
 Radosław Krowiak  Alexa. Jaka jest natura ludzkiego języka?

W jaki sposób komputer rozumie mowę ludzką? Czym różni się postrzeganie języka naturalnego przez ludzi i maszyny? Czy język naturalny możemy przetłumaczyć na język programowania? Wybierzemy się w cyfrową podróż w czasie której zmierzymy się z powyższymi pytaniami. Po drodze postawimy śmiałą tezę, za pomocą której spróbujemy odkryć to jaka jest natura ludzkiego języka. Pod koniec połączymy siły we wspólnej dyskusji aby postawioną tezę udowodnić... albo obalić.

13:20
 Justyna Picheta  Między słowami. O roli gestów w komunikacji z maszynami // Centrum Nauki Kopernik

Ludzie korzystają z narzędzia jakim jest język w akompaniamencie tonu głosu, mimiki, postawy ciała czy ruchów rąk. Gestykulacja jest powszechnym zjawiskiem, które występuje nawet u osób niewidomych od urodzenia, zaś w pracy zespołowej dzielenie się informacjami za pośrednictwem kanałów werbalnych i niewerbalnych odgrywa ważną rolę i pozwala na koordynację wspólnych działań. Czy w erze maszyn, które coraz lepiej przetwarzają język naturalny i śmielej wkraczają w nasze życie znajdzie się miejsce dla gestów?

14:00
 Leon Ciechanowski  Roboty nie gęsi... Czyli o interakcji Człowiek-Maszyna // Uniwersytet SWPS

Roboty konstruowano już w czasach starożytnych, a zafascynowanie autonomicznymi, nieożywionymi istotami można odnaleźć niemal w pierwszych tekstach ludzkiej cywilizacji. Dopiero jednak w ciągu ostatniego półwiecza jesteśmy świadkami prawdziwego przełomu w robotyce, możemy już w miarę swobodnie rozmawiać ze sztuczną inteligencją, powstają takie dziedziny nauki jak robotyka społeczna, czy robopsychologia. W trakcie wystąpienia przedstawię najnowsze odkrycia w kontekście badań nad interakcją człowiek-(ro)bot skupiając się m.in. na kwestii komunikacji oraz języka.

14:40
 Karolina Pospischil,  Karolina Kłos  Wizualne filtry językowe // Admind Branding & Communications

Design, jako metoda i narzędzie komunikacji, funkcjonuje w dwóch planach. Każdy projekt zawiera je w sobie. Są to: rozwiązanie kreatywne (w formie projektu) oraz historia, która stoi za nim. Design jest dyscypliną, która nie istnieje w oderwaniu od świata języka, storytellingu – a przy tym poszukuje różnorodnych metod komunikacji, by niejako przełożyć je na estetykę. Podczas wykładu przyjrzymy się próbom znalezienia formy „słowa” i konstrukcji języka w dziedzinie designu, a także historiom, które za tym stoją. Dodatkowo przedstawimy making of tegorocznej identyfikacji festiwalu, stworzonej przez Karolinę Kłos, projektantkę z Admind Branding and Communications.

15:20
 Dominik Starzyk  Nowy poziom dialogu. Interakcja gracz - komputer // Codecool

Na przestrzeni lat technologia zmieniała rozgrywkę w grach, przejmując inicjatywę na rzecz algorytmów i wizualiów - wyobraźnia gracza z dawnych tekstowych gier ma niewielkie pole do popisu w porównaniu do immersji jaką oferują wysokobudżetowe produkcje. Narracja współczesnych gier ewoluuje wchodząc na nieosiągalne wcześniej poziomy i tym samym prowokuje pytanie - kim dzisiaj jest gracz, a czym sama gra? W jakich konfiguracjach znajdą się w przyszłości?

Kiedy, o której godzinie?

25 maja 2019  12:00 - 16:30

Gdzie?

Cricoteka Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

Dla kogo?

Dla wszystkich.

Ceny biletów

Bezpłatne

Gdzie i jak kupić bilet?

Bezpłatne

Przydatne linki i wskazówki

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja